Znojmo 790: Leden – průlet 9. stoletím Velkomoravské zakládání vinic

Znojmo je jednou z hlavních vinařských oblastí v České republice, a tradice Znojma, coby vyhlášené vinařské metropole, má svůj počátek v této době. Díky archeologickým nálezům totiž víme, že staří Moravané zde pěstovali vinnou révu. Již v 9. století bylo Znojmo nejmocnější pevností na západní hranici říše starých Moravanů, později nazvané Velká Morava. Patřilo také k prvním místům v zemi, kde se díky pasovským misionářům, a později i cyrilometodějské misi, uchytilo křesťanství. Život byl v té době soustředěn na Hradišti, či jak stojí psáno v nejstarších listinách, na Hoře sv. Hippolyta.

Zakládání vinic jsme si připomněli na Plesu města Znojma. Zde se prodávala výhradně unikátní panenská vína z Rajské vinice. Více info viz v sekci Akce – Leden.