Poklady z moravských skal, tak se jmenuje nová výstava připravená Jihomoravským muzeem ve Znojmě pro sezónu, v níž se bude vzpomínat 790. výročí povýšení Znojma na město královské. Současně se bude připomínat 700. výročí narození Karla IV., jenž byl prvním českým králem, který se stal císařem Svaté říše římské. Právě zahajovaná výstava minerálů a hornin, které lze díky jejich fyzikálním a estetickým vlastnostem zařadit mezi drahé, ozdobné nebo dekorační kameny, chce být malým krokem vstříc k oslavám člověka silného duchem, ale také k oslavě toho požehnaného místa a času, v němž žijeme.

Mezi vystavovanými kameny budou barevné odrůdy křemene, opály, moravské acháty, plazmy, ale také třeba granulit, hornina pocházející z hloubek okolo 100 km, mramor a další hmoty se kterými se můžeme setkat v nám blízkých částech Moravy. Větší část vystavených předmětů pochází z Českomoravské vrchoviny, která je dlouhodobě rájem sběratelů nerostů a čas od času nabídne svým vyznavačům nějaký zajímavý nález. Ten se pak, buď v přírodní krystalované podobě, jako vyleštěný nábrus nebo jako raritní broušený sbírkový kámen, originální šperk či drobná plastika, může stát součástí skutečného pokladu. Od každého trochu bude k vidění na výstavě sestavené z předmětů zapůjčených ze sbírek tří muzeí, od několika soukromých sběratelů a autorů originálních výrobků z moravských minerálů a hornin.

Výstava potrvá až do 25. září a její součástí bude i další doprovodný program připravený v prostorech muzea pro školy nebo skupiny zájemců (komentovaná prohlídka, přednáška o drahých kamenech, o jejich použití a způsobech zpracování) nebo jako terénní exkurze.

Místo konání: malý výstavní sál v minoritském klášteře na ul. Přemyslovců č. 6. Výstava bude zahájena vernisáží 25. 2. 2016 v 16:00 hodin.

Kontakt na geologické pracoviště muzea: [email protected]

 

poklady-poz
image-1468