Vyrazte na ojedinělou výstavu pod názvem Město Znojmo v nejstarších archiváliích

U příležitosti výročí 790 let od založení města Znojma připravil Státní okresní archiv Znojmo unikátní výstavu, na které budou moci návštěvníci zhlédnout řadu archiválií vážících se k městu Znojmu v období středověku.

Vedle faksimile listiny z 19. září 1226, vydané Přemyslem Otakarem I. pro loucký klášter, bude vystavena celá řada středověkých originálů listin a knih, které se tematicky týkají vztahu města Znojma a církve, městských privilegií, městské správy, vývoje městského znaku, středověkých řemesel nebo židovské menšiny. Část expozice bude věnována obsahu významné archivní památky, kterou je Kniha práv města Znojma z let 1523-1525.

Výstava v prostorách Státního okresního archivu Znojmo na Divišově náměstí 5 bude otevřena od 2. do 30. listopadu 2016 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

vystava_plakat-page-001
image-1967