Znojmo je nejen městem historickým, ale také studentským! Více než 4000 studentů zde navštěvuje celkem sedm středních škol a učilišť. Jak dobře znají mladí lidé své studentské město? Má vůbec tato mladá generace zájem o místní historii? To zajímalo pracovníku Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Letošní rok se nese ve znamení oslav 790 let královského města Znojma, a tak se jedná o skvělou příležitost, jak rozšířit povědomí o historické i kulturní významnosti města i mezi mladými lidmi, kteří do města přijíždějí za vzděláním. Jihomoravské muzeum ve Znojmě proto připravilo v rámci projektu Poznáváme Znojmo aneb 790 let královského města výstavu ukazující proměny Znojma napříč staletími, která putovala v týdenních intervalech od poloviny ledna do poloviny března po všech znojemských středních školách.

„Jedná se o jedinečný projekt, který dosud neměl obdoby. Studenti často během výuky navštěvují muzeum, ale historicky poprvé šlo muzeum s výstavou přímo do škol,“ připomíná koordinátorka projektu Monika Mažárová a dodává: „Pro výstavní účely jsme z bezpečnostních důvodů použili reprodukce, které však v ničem neubraly na působivosti originálů.“ Jedinečný je však projekt také v tom, že se do něj zapojily skutečně všechny znojemské střední školy. „Již během podzimu jsme oslovili s tímto projektem vedení znojemských středních škol a všude jsme se setkali s pozitivním přístupem. Během konání výstavy na jednotlivých školách pak k výstavě přicházely celé třídy i s pedagogy, aby si skrze vystavená díla připomněli, jak se jejich studentské město měnilo v čase. Studenti pak k výstavě přicházeli i během přestávek, kdy bylo projevení zájmu o to cennější, že se jedná o jejich krátký volný čas během vyučování,“ doplňuje potěšeně Mažárová.

Nakolik je skutečný zájem o historii Znojma mezi mladými lidmi, napoví také výsledky soutěže, která v rámci projektu probíhá a do které se mohou hlásit se svými projekty celé třídy nebo jednotlivci s dějepisným referátem, výtvarným či literárním dílem do konce března.