V září si připomeneme 17. století a pověsti z podzemí

Znojemské podzemí, které je dnes nejvyhledávanější turistickou atrakcí města, sehrálo v minulosti i důležitou obrannou roli. Roku 1645 dobyli Znojmo Švédové a zle jej poplenili. Znojemští se však ubránili svou chytrostí – mnozí měšťané nalezli bezpečné útočiště hluboko pod svými domy, v důmyslném labyrintu podzemních chodeb. Traduje se, že Švédové našli pouze liduprázdné město a děsili se kouře z komínů, které sahají hluboko právě do znojemského podzemí. Podzemí a pověsti tak sehrají hlavní roli ve speciální zářijové akci Znojmo 790. V sobotu 24. září bude klasická prohlídková trasa obohacena o hrané pověsti královského města Znojma.

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České republice, ale i v rámci střední Evropy. Systém podzemních chodeb a sklepů je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Důvodem jeho budování byla potřeba skladování vína i dalších zemědělských produktů, neboť Znojmo bylo proslulé nejen svou bohatou úrodou, ale bylo i význačným obchodním střediskem.

Dnes hraje znojemské podzemí klíčovou roli v turistickém ruchu – každoročně jej navštíví na 50 000 lidí, čímž se stává nejpopulárnějším turistickou atrakcí města. Jihomoravský kraj zařadil znojemské podzemí mezi TOP 3 turistické cíle jižní Moravy. Klasická prohlídková trasa v podzemí měří cca 800 m a je zaměřena na prohlídku podzemních chodeb s výkladem o historii podzemí. Součástí této trasy je expozice Tajemné podzemí vytvořenou na základě mýtů, starých legend a pověstí.

V sobotu 24. září se můžete těšit na speciální akci pod názvem Pověsti z podzemí. Zkrácená klasická prohlídková trasa podzemí bude obohacena o hrané pověsti královského města Znojma  O znojemské věži a Jak Znojemští k lesům přišli. Vstup je každou půlhodinu.

Kdo by chtěl znojemské podzemí prozkoumat netradičně a nebojí se vstoupit do neznáma, může vyzkoušet prohlídku jedné ze tří adrenalinových tras, které město návštěvníkům otevřelo před třemi lety. Celkem 4 kilometry mohou zájemci absolvovat v podzemí potme, pouze s čelovkou, v holínkách a v ochranném oděvu. Budou se brodit vodou, protahovat se úzkými místy nebo lézt po vlkých žebřících. Zkrátka adrenalin jak má být. Prohlídka adrenalinových tras je možná celoročně a z důvodu omezené kapacity se doporučuje rezervace přes internet (www.podzemiznojmo.cz).

Pokud jste dosud nenavštívili znojemské podzemí, pak byste si jeho prohlídku určitě neměli nechat ujít!


Nahlédnutí do historie: Září – průlet 17. stoletím

HRA NA SCHOVÁVANOU V PODZEMÍ

Dynamický ekonomický a stavební vývoj předchozího věku necitlivě zarazila třicetiletá válka (1618-1648). Roku 1645 dobyli Znojmo Švédové a zle jej poplenili. Znojemští se však snažili ubránit svou chytrostí – mnozí měšťané nalezli na nějaký čas bezpečné útočiště hluboko pod svými domy, kde v předchozích staletích jejich předkové v tajnosti vyhloubili spletitý, přitom důmyslný labyrint podzemních chodeb. Traduje se, že Švédové nacházejí liduprázdné město a děsí se kouřů z komínů, které sahají hluboko právě do znojemského podzemí. Vynucený návrat obyvatelstva ke katolické víře měl za následek emigraci části protestantských měšťanů, sehrál však pozitivní roli po stránce vzdělanostní a umělecké. Do města byli uvedeni jezuité a kapucíni, kteří v pozdně renesančním či raně barokním slohu vystavěli své areály na pahorku u přestavěného chrámu sv. Michala, respektive na spodní straně Dolního (Masarykova) náměstí. Jako poděkování Panně Marii za záchranu města před morovou epidemií byl na témže náměstí roku 1682 vybudován krásný barokní sloup s plastikami světců.

Slavné znojemské podzemí si v sobotu 24. září připomeneme speciální akcí Pověsti z podzemí.

Pověsti září 2016e
image-1896