Do oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město poprvé zasáhnou děti. Právě jim totiž patří březnová akce. „Březen symbolizuje v našem speciálním kalendáři akcí 11. století, tedy období výstavby rotundy a znojemského hradu. Právě tyto dva objekty jsou tématem výtvarné soutěže pro děti ze znojemských mateřských a základních škol, která nyní probíhá a kterou vyhodnotíme na konci měsíce,“ přibližuje akci místostarosta Znojma Jan Grois.

Výtvarná soutěž je vyhlašována v několika kategoriích a je určená jak žákům klasických škol, tak žákům základních uměleckých škol, kteří ale mají vždy svou vlastní podkategorii. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pondělí 21. března v prostorách zasedací místnosti zastupitelstva na Obrokové 1/12, samotná výstava, která bude zahájena v ten samý den, bude umístěna symbolicky do prostor Turistického informačního centra (TIC) na Jižní přístupové cestě. „Jedná se o vstupní bránu k rotundě a znojemskému hradu, proto jsme zvolili pro výstavu toto netradiční, avšak příznačné místo. Výstava tu bude umístěna až do 29. května, a tak to bude i zajímavé zpestření pro turisty, kteří tudy k rotundě a hradu půjdou,“ dodává Grois.

O přesném čase vyhlášení výtvarné soutěže ještě budeme informovat. Výstava bude přístupná od pondělí 21. března vždy dle otevírací doby na Jižní přístupové cestě. V březnu a dubnu bude výstava přístupná v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, od úterý do neděle od 9:00 do 20:00 hodin, v květnu od neděle do čtvrtka od 9:00 do 21:00 a v pátek a sobotu od 9:00 do 23:00 hodin..

Nahlédnutí do historie: Březen – průlet 11. stoletím

Výstavba přemyslovského hradu a rotundy

Po připojení Moravy k přemyslovským Čechám v letech 1019/1029 se ze Znojma stalo vedle Olomouce a Brna jedno ze tří hlavních středisek země a sídlo vedlejší rodové linie Přemyslovců. Ke konci 11. století se správní centrum přesunulo z Hradiště sv. Hippolyta na nový znojemský hrad, jehož střed ozdobila reprezentativní románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, která je svými unikátními malbami nejstarší obrazárnou české státnosti. Znojemští Přemyslovci se zde ojedinělým způsobem přihlásili k sounáležitosti s křesťanským světem a zdůraznili svá rodová nástupnická práva na trůn v Praze.

Založení hradu a rotundy se slavnými obrázky z dynastie Přemyslovců si v březnu připomeneme výtvarnou soutěží na znojemských školách na téma Znojemský hrad a rotunda svaté Kateřiny.