Znojmo 790: Královské město Znojmo chystá rok plný oslav

V roce 2016 slaví město Znojmo 790 let od založení královského města Přemyslem Otakarem I. A právě v tomto duchu se ponese i celý rok 2016. Podtitul Znojmo 790 budou mít kulturní, společenské i sportovní akce. A cílit bude město i na turisty. „Cílem projektu oslav je komunikace výjimečnosti města Znojma, posílení hrdosti občanů na místo, ve kterém žijí, i edukace mladé generace,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

„Nejde tedy o jednorázovou akci či úzce zaměřenou oblast. Toto významné výročí chceme přiblížit našim obyvatelům, našim dětem, ale i turistům a návštěvníkům. Znojmo hrálo v historii významnou roli a na to bychom měli být hrdí,“ dodává starosta.

Za projektem stojí město Znojmo a Znojemská Beseda. „K tématu Znojmo 790, jak celý náš projekt nazýváme, jsme vytvořili a stále ještě vytváříme aktivity různého typu. Rádi bychom totiž oslovili co nejširší okruh lidí,“ doplňuje místostarosta Jan Grois, do jehož gesce činnost Znojemské Besedy, tedy podpora kultury a cestovního ruchu, spadá. „V našich akcích nezapomínáme ale ani na sportovce,“ naznačuje Grois.

Prvními krůčky za oslavami královského města Znojma bylo vytvoření speciálního loga a propagačních spotů. „Logo, jehož hlavní dominantou loga jsou číslice 7, 9 a 0, budeme používat v různých obměnách. Plánujeme také vyrobení velkého 3D loga,“ dodává Grois. Ke komunikaci výjimečnosti města a jeho historie se také vytvořili dva nové propagační spoty: Královské město Znojmo – 790 let a Objevte královské město Znojmo.

Projekt Znojmo 790 bude probíhat v několika liniích a stává se tak uceleným konceptem, se kterým bude město i Znojemská Beseda pracovat po celý rok. Zapojit by chtělo město i ostatní subjekty a uzpůsobilo tomu i dotační tituly. Zvlášť budou podpořeny kulturní projekty zaměřené na výročí 790 let založení města. Tematicky připomenout oslavy mohou například i sportovci, kteří logo zařadí na dresy či na bannery u hrací plochy.

Při výběru kulturních, které město letos podpoří, bude jedním z kritérií tematické připomenutí roku založení královského města. Tematickým připomenutím se rozumí zařazení symbolů oslav do programu či názvu akce. V případě sportovců například zařazením loga na dresy či na bannery u hrací plochy, v případě kulturních akcí uzpůsobení programu některé z historických událostí města a podobně.

Základní myšlenkou je vytvoření seriálu 12 tradičních i nových akcí, které nám během 12 měsíců postupně připomenou 12 století, které formovaly tvář města Znojma. Od vzniku Velké Moravy až po Sametovou revoluci. „Začínáme v 9. století a každý měsíc si připomeneme nejdůležitější události této doby. V prosinci tak skončíme 20. stoletím. Symbolicky pak toto století propojíme s jednou dominantní akcí, která se v tom aktuálním měsíci bude konat,“ vysvětluje Grois.

První vlaštovkou mezi akcemi je Ples města Znojma, který připadá na 23. ledna. V lednu, který má v rámci projektu Znojmo 790 symbolizovat 9. století, má totiž svůj počátek tradice Znojma coby vyhlášené vinařské metropole, neboť se tu v tomto období začaly zakládat první vinice. Na plese tak bude k zakoupení omezený počet lahví unikátního panenská vína, Veltlínského zeleného, z městské Rajské vinice se speciální etiketou. Do prodeje bude během plesu nabídnuto 200 lahví, což odpovídá zhruba polovině z celkové množství sklizených hroznů z této vinice. Městskou vinici obhospodařuje od roku 2011 Vinařství Lahofer a dle nájemní smlouvy má město nárok na odkup poloviny všech vín vyrobených z hroznů z Rajské vinice. První úrodu jsme se proto rozhodli využít tímto symbolickým způsobem.

Další akce bude město představovat postupně. „Abych potvrdil svá úvodní slova, že nepůjde jen o kulturu: v březnu například plánujeme výtvarnou soutěž, kde budou děti kreslit téma rotundy, neboť se budeme nacházet v 11. století, tedy právě v době jejího vzniku. A například na červenec připravujeme ve spolupráci s Rabbits Znojmo extrémní závod ve výběhu na radniční věž. Na červenec totiž připadá 15. století a dostavba radniční věže,“ láká na akce místostarosta Jan Grois.

Kromě tohoto speciálního kalendáře akcí budou existovat i další akce v režii Znojemské Besedy s podtitulem Znojmo 790.

Znojmo 790 je také úzce propojeno s podporou cestovního ruchu. Znojemská Beseda navazuje na koncept Objevte Znojmo, který rozjela už v minulém roce, kdy odstartovala outdoorovou billboardovou kampaň, kampaň na plochách na vlakových nádražích či na autobusech Student Agency na lukrativní trase Praha – Vídeň. V plánu jsou také účasti na veletrzích nejen u nás (Brno, Praha, Ostrava), ale také ve Vídni, Bratislavě a Polsku. „V loňském roce jsme Znojmo představovali jako město mnoha možností – jako město historické, vinařské, s krásnou okolní přírodou, cykloturistickým vyžitím a labyrintem podzemních chodeb. V letošním roce se zaměříme na výjimečnost historického a královského města Znojma,“ doplňuje František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Oslavy výročí 790 let od založení královského města Znojma připravuje město Znojmo a Znojemská Beseda s dalšími partnery a za odborného přispění Jihomoravského muzea ve Znojmě. Cílem projektu oslav je komunikace výjimečnosti města Znojma, posílení hrdosti občanů na místo, ve kterém žijí, i edukace mladé generace. Více informací na www.znojmo790.cz a na facebooku Objevte Znojmo. Ke komunikaci se budou využívat zejména dva komunikační kanály: web www.znojmo790.cz a facebook Objevte Znojmo.

Spoty jsou k vidění na www.znojmo790.cz v sekci Videa nebo na www.youtube.com na kanále znojmo.tv.