Říjen – průlet 18. stoletím: V hlavní roli vzdělání a přestavba hradu na barokní zámek

V 18. století roste ve Znojmě vzdělanost. Svou zásluhu na tom mají jezuité, kapucíni i Marie Terezie se svou povinnou školní docházkou. Ve Znojmě studuje a následně vyučuje Prokop Diviš. Učitel, teolog a hlavně světoznámý vynálezce se z centra Znojma později přesouvá do Přímětic, kde v závodě s Američanem Benjaminem Franklinem vyhrává svůj souboj na dálku o prvenství ve vynálezu bleskosvodu. Kousek od Divišova bydliště vzniká ve Znojmě v 18. století další světový unikát – druhý největší křížový sklep na světě, který je vrcholnou ukázkou stavebního vzdělání a dovednosti Znojemských.

Kromě vybudování křížového sklepa byl také v této době přestavěn znojemský hrad. Původně středověký hrad strážící hranici Moravy byl na počátku 18. století ve velmi špatném stavu přenechán pánům z Deblína. Deblínové na ruinách středověkého hradu vystavěli nový barokní zámek s nástěnnými malbami barokního mistra Jana Michaela Fissého. Deblínové si však nového sídla příliš neužili, po šedesáti letech od dokončení přestavby zemřel poslední mužský potomek rodu Josef František z Deblína (†1784). Barokní zámek pak po Deblínech připadá zpět císaři Josefu II. Ten přenechal celý objekt vojsku, které jej využívalo až do konce 19. století. Po vojsku získalo budovu k využívání znojemské muzeum, jenž zde vystavuje své sbírky až do současnosti.

Přestavbu znojemského hradu si připomeneme akcí pro školní skupiny pod názvem Od hradu k zámku, která se koná 13. října. Veřejnost se po celý říjen může zapojit do kvízu pod názvem Znojmem o pár staletí zpět.

hrad
image-1923

Od hradu k zámku

Jednou z dominant Znojma je určitě jeho hrad, resp. Deblínský zámek. Právě v 18. století jej pánové z Deblína přestavěli do barokní podoby, jak ho známe dnes. Na 13. října proto připravuje Jihomoravské muzeum ve spolupráci s městem jedinečné prohlídky znojemského hradu včetně hradního podzemí, které budou určené pro předem objednané školní skupiny. Veřejnost se zase může těšit na speciální kvíz, který budou moci vyplňovat po celý říjen. Malá odměna nikoho nemine.

Projekt Znojmo 790, jak oslavy povýšení Znojma na královské město nazýváme, má mít i edukační charakter, a tak jsme na říjen, který je v historii města spojen právě s rozkvětem vzdělanosti a přestavbou znojemského hradu na barokní zámek, zaměřili tímto směrem.


Prohlídka pod názvem Od hradu k zámku, která je určena školám a ukáže i hradní podzemí, se uskuteční ve čtvrtek 13. října. Je nutná rezervace předem, a to na [email protected] nebo 515 225 261.

Kvíz – Znojmem o pár staletí zpět

Pro veřejnost bude připravený kvíz pod názvem Znojmem o pár staletí zpět. Kvíz o drobné ceny určený pro každého s hravým duchem provede zájemce 18. stoletím ve Znojmě. Kvízy bude možné během měsíce října vyzvednout na pokladně v Domě umění, v minoritském klášteře nebo v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici. Vyplněné kvízy se odevzdávají na pokladně Domu umění do 31. října. Pracovníci muzea kvízy vyhodnotí a každý, kdo bude mít kvíz správně, se může těšit na malou odměnu.

kviz


Od hradu k zámku prošla stovka dětí

Speciální prohlídku znojemského hradu pod názvem Od hradu k zámku, kterou přichystalo Jihomoravské muzeum ve spolupráci s městem u příležitosti 790. výročí od povýšení Znojma na královské město, nenechala ujít téměř stovka dětí.

„S téměř stovkou žáků základních škol jsme prošli celkem desítkou staletí během pouhých 90 minut. Pátrali jsme totiž po nejstarších částech znojemského hradu v jeho podzemí, ukázali jsme si, jak znojemský hrad vypadal během svého nejvýznamnějšího strážního období, a prohlédli jsme si přeměnu středověkého hradu v barokní zámek,“ popisuje Monika Mažářová z Jihomoravského muzea. „A právě přestavbě hradu pány z Deblína a jejím příčinám jsme věnovali největší pozornost, protože to byl v historii původního hradu Znoyem zásadní nejen milník, ale také jedna z nejvýznamnějších událostí Znojma v 18. století,“ dodává Mažárová.

Do prohlídek se zapojili žáci je ZŠ nám. Republiky, ZŠ Mládeže a ZŠ Václavské náměstí. Jednalo se jak o žáky prvního, tak i druhého stupně.