Prosinec – průlet 20. stoletím: Boj za svobodu


Éru dynamického pokroku 19. století ukončila s ohlušujícím úderem v roce 1914 první světová válka. Na jejím konci se rozpadla nadnárodnostní podunajská monarchie, což většina znojemských německy hovořících obyvatel, obchodníků a živnostníků napojených na vídeňskou metropoli nepřivítala s nadšením. V prosinci 1918 proto muselo být Znojmo k novému národnímu státu Čechoslováků připojeno vojenskou silou. Smířlivou politikou prvního českého starosty Znojma Dr. Mareše se podařilo nacionální konflikt ve městě do velké míry utlumit, a Znojmo tak mohlo zažít dalších dvacet let urbanistického a hospodářského rozvoje. Česko-německý etnický konflikt byl ale opět rozžehnut Mnichovskou dohodou, na jejímž základě bylo Znojmo v říjnu 1938 připojeno k nacistické Třetí říši. S koncem děsivé druhé světové války nastal i tragický konec osmisetletého soužití obou etnik ve městě. Část německy hovořícího obyvatelstva byla vyhnána, zbytek posléze organizovaně odsunut. Do města naopak přicházeli novousedlíci z blízkého i vzdáleného vnitrozemí, ale i z jihovýchodní Evropy.

V roce 1948 pak Znojmo stanulo na prahu nové, komunistické totality. Na dlouhých čtyřicet let obepnul okolí města ostnatý drát tzv. železné opony, město se silnou vojenskou posádkou se ocitlo na periferii, na okraji zájmu velkého světa, odříznuté od poloviny svých někdejších přirozených odbytišť. Státem řízená ekonomika sice dala vzniknout velkým průmyslovým podnikům, ale také pokřivenému urbanismu. Na místě starých předměstských obcí (Starý Šaldorf, Mansberk) vznikla unifikovaná panelová sídliště. Občanská společnost a svobodný umělecký život utichly. Obnova demokracie a lidských svobod byla odstartována až v listopadu 1989. Ale to už je jiný příběh. Od té doby mohou Znojemští opět svobodně podnikat, cestovat a vyjadřovat beztrestně své názory a své osudy máme ve vlastních rukou.

Žijeme ve svobodné době a dokážeme mnohé. Naše děti toho ale za pár let zvládnou ještě více než my. Přijďte se podívat, jak zvládly secvičit školní akademii na téma 790 let Znojma.

Královský rok oslav zakončí školní akademie

celý rok si Znojmo připomíná 790. výročí od povýšení Znojma na královské město. Motiv i odkaz Znojmo 790 se po celý rok promítal do společenských, kulturních a sportovních akcí a jeho podstatnou součástí byl i edukativní charakter celého projektu. A nejinak tomu bude i na závěrečné prosincové akci – akademii.

logo
image-2017

„Po dobu 12 měsíců jsme si připomínali a připomínáme 12 století, která formovala tvář našeho města. Tváří našeho města a naším odrazem jsou naše děti, a proto není lepší způsob zakončení roku oslav než školní akademie na téma 790 let Znojma, kterou připravují žáci z našich základních škol. Velké poděkování patří nejen jim, ale také učitelům a učitelkám, kteří s nimi program na akademii nacvičují. Sám jsem už na jednotlivá vystoupení zvědavý a moc se na ně těším,“ říká místostarosta Jan Grois, který je společně se starostou Vlastimilem Gabrhelem hlavním tvůrcem a propagátorem celého projektu.

A proč školní akademie? Dvanáctý měsíc symbolizuje 20. století, tedy především okamžik svobody, kterou nejen Znojmo, ale také celá republika v roce 1989 získaly. „Žijeme ve svobodné době a dokážeme mnohé. Naše děti toho ale za pár let zvládnou ještě více než my. Přijďte se proto podívat, jak zvládly secvičit školní akademii na téma 790 let Znojma,“ zve Grois.

akademie
image-2018

Školní akademie 790 let Znojma se koná v úterý 6. prosince, vstup je zdarma, bylo pouze nutné vyzvednout si místenku na Turistickém informačním centru na Obrokové. „Hlavní program je naplánován na 18:00, jelikož byl ale zájem rodičů, prarodičů a dalších příbuzných opravdu velký, tak lístky na akademii byly rozebrány prakticky okamžitě. Přidali jsme proto veřejnou generálku od 15:30,“ dodává Grois.

V programu se může obecenstvo těšit na žáky ZŠ JUDr. Josefa Mareše a na pohádku a čertí tanec, děti ze ZŠ nám. Republiky si připravily scénku průběhu školního dne, žáci ZŠ Mládeže zase taneční vystoupení a ukázku sportovních aktivit. Děti ze ZŠ Václavské náměstí a z odloučeného pracoviště Jubilejní park nacvičily hudební i mluvené vystoupení a žáci ze ZŠ Pražská se představí se sborovým zpěvem, tancem i cimbálovou muzikou.

Královský rok zakončila školní akademie s 250 dětmi“

Poslední akcí v rámci projektu Znojmo 790 se v prosinci stala Školní akademie 790 let města Znojma. Na program, který přichystalo téměř 250 dětí a desítky učitelů, se během dvou představení přišlo podívat na šest set diváků.

„Zvolit jako poslední akci královského roku školní akademii byl opravdu skvělý nápad. Děti předvedly skvělá hudební, taneční i dramatická čísla. Chtěl bych proto poděkovat nejen jim, ale především jejich pedagogům za energii a čas, který nacvičování akademie věnovali. Téměř tříhodinový program byl krásným zážitkem, všichni jsme se dobře bavili a byli hrdí na to, jak šikovná generace nám ve Znojmě vyrůstá,“ hodnotí včerejší akademii místostarosta Jan Grois.

V programu se žáků ZŠ JUDr. Josefa Mareše se objevila pohádka a čertí tanec, děti ze ZŠ nám. Republiky si připravily scénku průběhu školního dne, žáci ZŠ Mládeže zase taneční vystoupení a ukázku sportovních aktivit. Děti ze ZŠ Václavské náměstí a z odloučeného pracoviště Jubilejní park nacvičily hudební i mluvené vystoupení a žáci ze ZŠ Pražská se představili tancem (adaptací na slavné Stardance), sborovým zpěvem, i cimbálovou muzikou.

„Poděkování patří také všem, kteří se na akademii organizačně podíleli – a to nejen odboru školství v čele s Denisou Krátkou, ale hlavně také pracovníkům Městského divadla, kteří byli kvůli akademii takříkajíc v pozoru od rána do pozdního večera,“ dodává Grois.

Fotogalerie ze školní akademie bude k nalezení na facebooku města, výběr fotek pak na webu města i na znojmo790.cz. Jako malý vánoční dárek můžeme slíbit krátké video z akademie. Jakmile bude na světě, bude taktéž k nalezení na facebooku i webu.