Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravuje na letošní rok hned několik přednášek a akcí s tématem 790. výročí povýšení Znojma na královské město. Stručný přehled připravovaných akcí naleznete níže.

 Přednáškový cyklus JMM:

 1. 1.
  Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
  790 let města Znojma: Kostel Bičovaného Spasitele v Milfroni (Dyji)
 1. 2.
  PhDr. Jan Kozdas (Národní památkový ústav Brno, pracoviště Znojmo)
  790 let města Znojma: Architektonické pojetí historické budovy Besedy Znojemské jako regionálního symbolu evropské občanské humanistické kultury 2. poloviny 19. století
 1. 2.
  Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)
  790 let města Znojma: Rok 1848 na Znojemsku. Další milník ke svobodě?
 1. 2.
  Otto Bouda (Okrašlovací spolek ve Znojmě)
  790 let města Znojma: „Fundus Culchov“. K dosud nevysvětlené otázce statku či dvorce potřebného pro založení města Znojma v roce 1226.

Přednášky se konají vždy od 19:00 hodin v Domě umění na Masarykově náměstí 11.

 

Akce

POZNÁVÁME ZNOJMO, ANEB 790 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA (maturitní projekt) – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro znojemského střední školy bude 4. května 2016 v rámci znojemského majálesu

ZNOJEMSKÁ MUZEJNÍ NOC – Znojmo, město králů
20. 5. 2016

ZNOJMO SLAVÍ KULATINY – 790 let města (1226–2016)
přednáškové podvečery (přednáškový sál nebo mázhauz Domu umění):

 1. 6. 2016
 • Znojmo za vlády markraběte Vladislava Jindřicha 1198-1222 (Prof. Martin Wihoda)
 • Znojmo v roce 1226 (Jiří Kacetl)
 • Uměleckohistorický vývoj Znojma (Mgr. Libor Šturc)
 • Únětická kultura v historickém jádru města Znojma (David Rožnovský)
 • Nosil se ve Znojmě kroj? (Jiří Mačuda)

 

 1. 6. 2016
 • O povodních a povodňové značce od Podskalského mlýna ve Znojmě (Jaroslav Šmerda)
 • Znojemské vinařství (Jiří Mačuda)
 • Zoologické zvláštnosti Znojma (Antonín Reiter)
 • Vliv hospodských a kavárenských povalečů na druhovou pestrost rostlin královského města Znojma (Radomír Němec)
 • Po čem to šlapeme? (Jaroslav Šmerda) – na přednášku naváže přibližně hodinová vycházka městskými uličkami


Vycházka

Po stopách znojemského středověkého městského opevnění (Jiří Kacetl) – 4. 6. 2016

 

Výstava

Znojmo a jeho proměny v čase
Výstava obrazů a grafik nejen ze sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě
25. 11. – 2017

 

Znojemský hrad

České korunovační klenoty na dosah / Die böhmischen Kronjuwelen in Reichweite
Výstava představí mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a další exponáty vztahující se k životu a vládě Karla IV. Repliky vytvořil jeden z nejlepších českých i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban.

 • Výstava se koná v termínu 3. 5. – 28. 6. 2016

 

Karel IV. a jihozápadní Morava / Karl IV. und Südwest-Mähren
Výstava je součástí celostátní připomínky narození Karla IV. a připomene veřejnosti, jak se Karlova vláda vepsala do osudů zdejší krajiny a obyvatelstva.

 • Výstava se koná v termínu 3. 5. – 7. 9. (pondělí 2.5 je zavřeno)