Pozvánka na přednášku s tématem 790 let měst Znojma

Jihomoravské muzeum ve Znojmě srdečně zve všechny na přednášku s názvem: 790 let města Znojma – Znojmo a jeho pevnostní úloha na moravsko-rakouském pomezí ve středověku, která se uskuteční  ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 19:00 v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Přednáška volně navazuje na loňský příspěvek k historickému vývoji hradebního systému Znojma. Návštěvníci letošní přednášky se dozvědí, proč Znojmo patřilo ve středověku k nejlépe opevněným městům na Moravě, jakým rozličným válečným vřavám a nebezpečím dokázalo v průběhu staletí odolat a jak se tato pevnostní úloha propisovala do městských práv a zámožnosti zdejších měšťanů.

Přednášku povede historik Jihomoravského muzea Jiří Kacetl. Více informací i další chystané přednášky Jihomoravského muzea naleznete zde: http://www.znojmuz.cz/prednasky/prednasky.htm.