Srdečně zveme všechny na přednášku 790 let města Znojma: Kostel Bičovaného Spasitele v Milfroni (Dyji), která se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna v 19:00 hodin v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Přednášet bude Jana Oppeltová z Filozofické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

V polovině 18. století si premonstrát z loucké kanonie Patrik Meichsner dovezl malou kopii sochy bičovaného Krista, kterou postavil na boční oltář kostela sv. Vavřince v blízké Milfroni (dnes Dyji). Soška, která byla kopií milostné sochy z bavorského poutního místa Wies, se velmi záhy stala předmětem zbožné úcty a tak v roce 1754 olomoucká biskupská konsistoř rozhodla po prozkoumání několika zázraků o povolení slavnostních procesí a poutí. Tato tradice soustředěná zejména na svátek Panny Marie Bolestné, na pondělí po Křížové neděli a svátek sv. Vavřince se utěšeně rozvíjela a proto roku 1769 byla péčí opata Řehoře Lambecka zahájena stavba nového poutního kostela, do nějž byla o šest let později přenesena socha bičovaného Krista. Jednoduchá stavba kostela od vídeňského stavitele Franze Kerndla, vyzdobená výjimečnými freskami a vybavená kvalitními oltáři, byla v posledních letech pečlivě restaurována.

Přednáška bude věnována zrodu poutní tradice, jak nám ji dokumentují archiválie z poloviny 18. století. Zvláštní pozornost bude upřena také na klášter premonstrátů v Louce a i na jeho podíl na zrodu a rozvoji poutního místa a naopak – roli tohoto místa v životě loucké komunity v posledních třiceti letech její existence. Nebude tedy opominuta ani výstavba poutního kostela Bičovaného Spasitele a program jeho výzdoby, která je výjimečná nejen svým programem, ale také uměleckou kvalitou, zaštítěnou slavnými jmény: Franz Anton Maulbertsch, Josef Winterhalter mladší, Felix Ivo Leichter a Johann Wenzl Bergl.

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. se dlouhodobě zabývá premonstrátskými kláštery v Čechách a na Moravě, a to zejména vnitřním životem komunity a jejich představených v období 17. a 18. století. Zajímá se také o slavnosti, jejich program, výzdobu i efemérní architekturu, která vznikala v této souvislosti. Vystudovala obory historie – archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde také obhájila svou disertační práci, dlouhodobě však působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Více viz http://www.znojmuz.cz/prednasky/prednasky.htm.