Jihomoravské muzeum ve Znojmě srdečně všechny zve přednášku 790 let města Znojma: Fundus Culchov. K dosud nevysvětlené otázce statku či dvorce potřebného pro založení města Znojma v roce 1226, která se uskuteční ve čtvrtek 25. února v 19:00 hodin v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Před 790 roky byl dokončen právní akt založení středověkého města Znojma. Přednáška znojemského soukromého badatele Otto Boudy, předsedy Okrašlovacího spolku, přinese nové hypotézy k tomuto významnému milníku v dějinách města. Bude rozluštěna záhada „ztraceného“ Kulchova a osvětlena řada souvislostí s klášterem v Louce. Přiblížena v nových souvislostech bude také historie městských jatek, nacházejících se v Antonínské ulici od roku 1363 do jejich zániku v roce 1928.

obrazek1
image-1475