Oslavy vyvrcholí slavnostním podpisem listiny i slavnostním zastupitelstvem

V roce 2016 si Znojmo připomíná 790. výročí od povýšení Znojma na královské město Přemyslem Otakarem I., které si po celý rok připomíná různými kulturními, společenskými i sportovními událostmi, jejichž cyklus skončí až v prosinci. Oslavy ale vyvrcholí již po vinobraní.

„Za vrchol oslav považujeme největší kulturní a společenskou událost našeho krásného královského města – Znojemské historické vinobraní. Vinobraní motiv oslav promítlo do svého programu mimo jiné velkolepým komponovaným ohňostrojem, který bude poctou městu, jež vévodí kraji už více než 790 let,“ připomíná starosta Vlastimil Gabrhel.

Výročí proto vyvrcholí den po vinobraní. „Na pondělí 19. září připravujeme podpis slavnostní listiny k oslavám výročí, která bude následně přílohou kroniky města Znojma pro 2016,“ doplňuje starosta. „Listinu bude moci podepsat každý zastupitel od 14:00 hodin na znojemském hradě – zdejším sídle Přemyslovců, kam se v tento den přesouvá i řádné zasedání zastupitelstva města, jenž začíná v 15:00 hodin. Zastupitelky i zastupitele jsem o tom již informoval a já věřím, že se na znojemském hradě sejdeme všichni,“ dodává starosta. Pokud by se některý ze zastupitelů nemohl zúčastnit podpisu listiny, bude mít možnost podepsat ji kdykoliv později.

V 15:00 hodin začne klasické zasedání zastupitelstva. Před projednáním samotných bodů v programu bude na začátku zasedání předána Cena města Znojma panu Zdeňku Mrňovi, mecenáši v oblasti sociálních věcí, sportu a kultury, kterou mu zastupitelstvo udělilo formálně v červnu letošního roku.