Královský rok zakončila školní akademie s 250 dětmi

1

Poslední akcí v rámci projektu Znojmo 790 se v prosinci stala Školní akademie 790 let města Znojma. Na program, který přichystalo téměř 250 dětí a desítky učitelů, se během dvou představení přišlo podívat na šest set diváků.

„Zvolit jako poslední akci královského roku školní akademii byl opravdu skvělý nápad. Děti předvedly skvělá hudební, taneční i dramatická čísla. Chtěl bych proto poděkovat nejen jim, ale především jejich pedagogům za energii a čas, který nacvičování akademie věnovali. Téměř tříhodinový program byl krásným zážitkem, všichni jsme se dobře bavili a byli hrdí na to, jak šikovná generace nám ve Znojmě vyrůstá,“ hodnotí včerejší akademii místostarosta Jan Grois.

V programu se žáků ZŠ JUDr. Josefa Mareše se objevila pohádka a čertí tanec, děti ze ZŠ nám. Republiky si připravily scénku průběhu školního dne, žáci ZŠ Mládeže zase taneční vystoupení a ukázku sportovních aktivit. Děti ze ZŠ Václavské náměstí a z odloučeného pracoviště Jubilejní park nacvičily hudební i mluvené vystoupení a žáci ze ZŠ Pražská se představili tancem (adaptací na slavné Stardance), sborovým zpěvem, i cimbálovou muzikou.

„Poděkování patří také všem, kteří se na akademii organizačně podíleli – a to nejen odboru školství v čele s Denisou Krátkou, ale hlavně také pracovníkům Městského divadla, kteří byli kvůli akademii takříkajíc v pozoru od rána do pozdního večera,“ dodává Grois.

Fotogalerie ze školní akademie bude k nalezení na facebooku města, výběr fotek pak na webu města i na znojmo790.cz. Jako malý vánoční dárek můžeme slíbit krátké video z akademie. Jakmile bude na světě, bude taktéž k nalezení na facebooku i webu.

Více informací o školní akademii i pro projektu Znojmo 790 na znojmo790.cz/prosinec2016.