Červen – průlet 14. stoletím: Století oslav

Ve 14. století střídají Přemyslovce na českém trůnu Lucemburkové. Strategické a bohaté Znojmo se na 15 let stalo cennou zástavou v rukou rakouských Habsburků, nejvážnějších uchazečů o trůn v Praze. Ze zápolení o nástupnictví ale nakonec vítězně vyšli Lucemburkové. Král Jan Lucemburský roku 1323 vydobyl město zpět a udělil mu další důležitá privilegia. (Právě na počest krále Jana napíše František Koukal v 60. letech 20. století svůj scénář k historické slavnosti vinobraní). Na důkaz usmíření s Rakousy se ve Znojmě roku 1335 slavila slavná královská svatba, která však skončila tragickým požárem města i hlavního kostela. Syn Jana Lucemburského, tehdy mladý moravský markrabě a později slavný římskoněmecký císař Karel IV., Znojmo odškodnil založením výstavného gotického chrámu sv. Mikuláše, na kterém posléze pracovali nejlepší kameníci z Vídně a Prahy. Vedle dvou farních kostelů ve městě se o duchovní záležitosti staraly ještě řeholní instituce – sdružený klášter minoritů a klarisek na předhradí a klášter dominikánů na České ulici u Prostřední brány.

Ve Znojmě vaří pivo sládek Hostan, jeden z několika měšťanů s právem várečným.
Na vinicích v okolí města se ve velkém pěstuje vinná réva. V roce 1375 rozšířil císař Karel IV. znojemským měšťanům právo vyvážet víno z vlastních vinic do všech měst, městeček a obcí i na území Čech (ovšem s výjimkou Prahy), Lužice a Braniborska. Ve městě se stavěly již kamenné měšťanské domy, v nichž se skladovalo a šenkovalo znamenité víno, vypěstované v širokém okolí města, anebo vařilo a čepovalo pivo.

Přijďte se v červnu pobavit na Pivní slavnosti věnované 790. výročí založení královského města.

piváky FACEBOOKs
image-1739

Červen patří ve Znojmě pivu a oslavám

Letní červnový měsíc bude ve Znojmě ve znamení oslav, a to doslova. V rámci 790. výročí od povýšení Znojma na královské město se v červnu dostáváme symbolicky do 14. století, které bylo pro město ve znamení rozkvětu, oslav, vaření piva a výroby vína. V červnu se tak ve Znojmě bude hodovat na Pivních slavnostech. Na výběr bude nejen bohatý hudební program, ale především nepřeberné množství druhů piv od velkých pivovarů až po ty nejmenší!

Pivní slavnosti, které připadnou na sobotu 11. června, pořádá Znojemská Beseda ve spolupráci se společnostmi Heineken a Znojemský městský pivovar hned na třech místech – na Horním náměstí, Václavském náměstí a na tzv. Pivní promenádě.

Znojmo sice je vinařské město, ale pivo k němu historicky patří také. Vždyť se tu vaří už sedm století. Ať už vezmeme třeba značku Hostan, která dostala svůj název podle místního sládka s právem várečným, nebo Znojemské pivo, které se v místním pivovaru vaří nyní. Stejně jako umíme vyrobit výborná vína, umíme uvařit i dobré pivo. Přesvědčte se sami!

Pivovar - leteckýs
image-1740

A co návštěvníky Pivních slavností čeká? Na Horním náměstí se mohou těšit na piva společnosti Heineken – k ochutnávce bude Hostan (sládek Hostan byl ostatně jedním z měšťanů, kteří ve 14. století ve Znojmě vařili pivo), Starobrno, Zlatopramen, Krušovice, Březňák, Desperados a různé druhy ciderů. Bude zde možné posedět v Pivní hospůdce, nepřehlédnutelné dominantě celé plochy náměstí.

K Pivním slavnostem neodmyslitelně patří i pořádná muzika. A tak kulturní program na Horním náměstí bude v režii oblíbených skupin jako Harlej, Vypsaná fixa či MIG 21. Hudební produkce, například od kapely Durman Durman nebo Morčat na útěku, bude znít i z druhého pódia na Václavském náměstí, kde budou k mání piva Znojemského městského pivovaru. Konkrétně Znojemská 11%, Znojemská 12%, Zetko 14% a Pšeničná 11%. Na Václavském náměstí budou mezi jednotlivými vystoupeními kapel probíhat také různé soutěže o ceny.


Přes Václavské náměstí, ulici Přemyslovců a Hradní až k rotundě povede letošní novinka Pivních slavností, takzvaná Pivní promenáda. Těšit se můžete třeba na pivovar Dráteník, U Šneka a Zlatého Josefa.

Program Pivních slavností též na www.znojemskabeseda.cz.

Pivovar na znojemském hradě

Předhradí znojemského hradu se zpustlými hospodářskými budovami, někdejší knížecí kaplí sv. Kateřiny a Loupežnickou věží bylo v roce 1710 předáno císařem Josefem I. do rukou znojemské městské samosprávy. O deset let později dospěli znojemští konšelé k rozhodnutí založit na tomto místě městský pivovar. Před polovinou 19. století pivovar od města odkoupila rodina Mauralů, která v letech 1864-1872 provedla celkovou přestavbu. V následujících desetiletích byl pivovar dále modernizován. Po vzniku Československé republiky došlo k fúzi Mauralova pivovaru s pivovarem Wotzilkovým a k vytvoření soukromého Prvního znojemského pivovaru a sladovny. Po druhé světové válce komunisté podnik znárodnili. Více informací k historii viz: http://bit.ly/1Rq2K0z.

Teprve v 90. letech 20. století přešel pivovar opět do soukromých rukou. Dnes je výroba znojemského piva Hostan (jak se již ve 14. století jmenoval první známý znojemský sládek) v rukou akciové společnosti Starobrno, resp. Heineken. Ale Hostan se již od roku 2009 ve Znojmě nevaří.

V roce 2014 vznikl Znojemský městský pivovar, který o rok později v prostorách areálu pivovaru obnovil výrobu piva. Zrekonstruovali pro tyto účely administrativní budovu, v jejímž sklepení a přízemí se nachází technologické zázemí pivovaru. První patro je využíváno jako administrativní zázemí. V budoucnu plánují v areálu vybudování nové reprezentativní pivovarské restaurace (ta současná, HoZpoda, se nachází na ulici U Brány).

Pod značkou Znojemské pivo tu pivovar hodlá vařit celkem 11 druhů piv, přičemž na Pivních slavnostech budete moci ochutnat některé z nich.


Budovy pivovaru vytvářejí neodmyslitelnou součást siluety znojemských „Hradčan“ a ačkoli se jedná o průmyslovou zástavbu, jsou důkazem citlivosti a vkusu továrnických vrstev v kavalírském období závěru 19. století – krásné belle epoque.