Březen – průlet 11. stoletím: výstavba přemyslovského hradu a rotundy

Po připojení Moravy k přemyslovským Čechám v letech 1019/1029 se ze Znojma stalo vedle Olomouce a Brna jedno ze tří hlavních středisek země a sídlo vedlejší rodové linie Přemyslovců. Ke konci 11. století se správní centrum přesunulo z Hradiště sv. Hippolyta na nový znojemský hrad, jehož střed ozdobila reprezentativní románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, která je svými unikátními malbami nejstarší obrazárnou české státnosti. Znojemští Přemyslovci se zde ojedinělým způsobem přihlásili k sounáležitosti s křesťanským světem a zdůraznili svá rodová nástupnická práva na trůn v Praze.

Založení hradu a rotundy se slavnými obrázky z dynastie Přemyslovců si v březnu připomeneme výtvarnou soutěží na znojemských školách na téma znojemský hrad a rotunda svaté Kateřiny.

V březnu nahlédneme do historie očima dětí

Do oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město poprvé zasáhnou děti. Právě jim totiž patří březnová akce. Březen symbolizuje v našem speciálním kalendáři akcí 11. století, tedy období výstavby rotundy a znojemského hradu. Právě tyto dva objekty jsou tématem výtvarné soutěže pro děti ze znojemských mateřských a základních škol, která nyní probíhá a kterou vyhodnotíme na konci měsíce.

Hrad + rotunda1
image-1508

Výtvarná soutěž je vyhlašována v několika kategoriích a je určená jak žákům klasických škol, tak žákům základních uměleckých škol, kteří ale mají vždy svou vlastní podkategorii. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pondělí 21. března v prostorách zasedací místnosti zastupitelstva na Obrokové 1/12, samotná výstava, která bude zahájena v ten samý den, bude umístěna symbolicky do prostor Turistického informačního centra (TIC) na Jižní přístupové cestě. Jedná se o vstupní bránu k rotundě a znojemskému hradu, proto jsme zvolili pro výstavu toto netradiční, avšak příznačné místo. Výstava tu bude umístěna až do 29. května, a tak to bude i zajímavé zpestření pro turisty, kteří tudy k rotundě a hradu půjdou.

O přesném čase vyhlášení výtvarné soutěže ještě budeme informovat. Výstava bude přístupná od pondělí 21. března vždy dle otevírací doby na Jižní přístupové cestě. V březnu a dubnu bude výstava přístupná v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, od úterý do neděle od 9:00 do 20:00 hodin, v květnu od neděle do čtvrtka od 9:00 do 21:00 a v pátek a sobotu od 9:00 do 23:00 hodin.

Nejstarší obrazárna české státnosti

Jedinečná stavba románské rotundy Panny Marie, později sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského hradu ve Znojmě, založeného na přelomu 11. a 12. století knížetem Konrádem I. a jeho synem Litoldem jako sídelní centrum údělného knížectví a hlavní pevnost na jižní hranici přemyslovské Moravy.

Starší přemyslovské opevněné sídlo na hoře sv. Hippolyta, tedy na Hradišti u Znojma, patrně nevyhovovalo nárokům na obranu a reprezentaci, a proto bylo postupně opuštěno. I když jako církevní centrum si své postavení udrželo až do vysazení Znojma na město v třetině 13. století.

Více info viz: http://bit.ly/1TuQR0e.

Pevnost nejsilnější

Začlenění Moravy k přemyslovským Čechám v 1. polovině 11. století vyvolalo potřebu silněji opevnit nechráněný úsek hranice proti Východní marce (Rakousku). Starý velkomoravský hrad na Hradišti u Znojma nemohl již vyhovovat pokročilejšímu stylu středověkého válčení. Proto přistoupila první přemyslovská knížata k výstavbě nového opevněného sídla.

Hrad1
image-1509

K tomuto účelu byla vytipována skalnatá plošina strategického úzkého ostrohu, jenž se vypíná naproti Hradišti a kontroluje veškerý pohyb v údolí Dyje, Gránického údolí i na svažité pláni, kde dnes stojí město Znojmo. K dokončení první fáze výstavby hradu došlo patrně za vlády knížete Konráda Brněnského v 80. letech 11. století.

Více info viz: http://bit.ly/1LYaSEs.


Slavnostní předání cen výtvarné soutěže na téma Znojemský hrad a Rotunda sv. Kateřiny proběhlo na radnici v první jarní den. Soutěž proběhla v rámci oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město.

„Březen symbolizuje ve speciálním kalendáři akcí 11. století, tedy období výstavby rotundy a znojemského hradu. Právě tyto dva objekty byly tématem výtvarné soutěže pro děti ze znojemských mateřských a základních škol,“ uvedl místostarosta Znojma Jan Grois, který společně s vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisou Krátkou dnes předával ocenění.

Celkem bylo do soutěže zasláno 222 obrázků, přičemž porota vyhodnotila 23 nejlepších. Vystavené jsou i další 4 obrázky, které porotu zaujaly, ale na ocenění nedosáhly. Detailní výsledky výtvarné soutěže naleznete v příloze. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili,“ dodal místostarosta při předávání cen.

Výstava těchto děl je umístěna symbolicky do prostor na Jižní přístupové cestě. Jedná se o vstupní bránu k rotundě a znojemskému hradu. Výstava bude přístupná ode dneška až do neděle 29. května vždy dle otevírací doby na Jižní přístupové cestě. V březnu a dubnu bude výstava přístupná v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, od úterý do neděle od 9:00 do 20:00 hodin. V květnu od neděle do čtvrtka od 9:00 do 21:00 a v pátek a sobotu od 9:00 do 23:00 hodin.